Kuro Gal ni Natta kara Shinyuu to shitemita ซับไทย ตอนที่ 1-8

Kuro Gal ni Natta kara Shinyuu to shitemita ซับไทย

เรื่องย่อ Kuro Gal ni Natta kara Shinyuu to shitemita รุย รวมทั้ง ชิอง สองชายหนุ่มเพื่อนรักที่ฮอตในกลุ่มผู้หญิงวันหนึ่งยาปัญหาทำให้ ชิอง เปลี่ยนเป็นหญิง แล้วก็รุยหลงถูกใจเขาโดยไม่สนใจว่าเคยเป็นชายมาก่อน

Kuro Gal ni Natta kara Shinyuu to shitemita ซับไทย ตอนที่ 1

Kuro Gal ni Natta kara Shinyuu to shitemita ซับไทย ตอนที่ 2

Kuro Gal ni Natta kara Shinyuu to shitemita ซับไทย ตอนที่ 3

Kuro Gal ni Natta kara Shinyuu to shitemita ซับไทย ตอนที่ 4

Kuro Gal ni Natta kara Shinyuu to shitemita ซับไทย ตอนที่ 5

Kuro Gal ni Natta kara Shinyuu to shitemita ซับไทย ตอนที่ 6

Kuro Gal ni Natta kara Shinyuu to shitemita ซับไทย ตอนที่ 7