Dekoboko Majo no Oyako Jijou เรื่องราวอีเหละเขะขะของแม่ลูกแม่มด ซับไทย EP 1-10

เรื่องราวของ อาริสซ่า แม่มดสาวที่บังเอิญเก็บเด็กทารกคนหนึ่งได้ในป่า และเธอก็ตั้งชื่อให้เด็กคนนั้นว่า วิโอล่า Dekoboko Majo no Oyako Jijou เรื่องราวอีเหละเขะขะของแม่ลูกแม่มด หลังจากนั้น 16 ปีผ่านไป วิโอล่าโตเร็วกว่าที่เธอคิด กลายเป็นเด็กสาวสุดน่ารักและเหนือความคาดหมายของอาริสซ่าซะงั้น!

เรื่องราวอีเหละเขะขะของแม่ลูกแม่มด ซับไทย EP 1

เรื่องราวอีเหละเขะขะของแม่ลูกแม่มด ซับไทย EP 2

เรื่องราวอีเหละเขะขะของแม่ลูกแม่มด ซับไทย EP 3

เรื่องราวอีเหละเขะขะของแม่ลูกแม่มด ซับไทย EP 4

เรื่องราวอีเหละเขะขะของแม่ลูกแม่มด ซับไทย EP 5

เรื่องราวอีเหละเขะขะของแม่ลูกแม่มด ซับไทย EP 6

เรื่องราวอีเหละเขะขะของแม่ลูกแม่มด ซับไทย EP 7

เรื่องราวอีเหละเขะขะของแม่ลูกแม่มด ซับไทย EP 8

เรื่องราวอีเหละเขะขะของแม่ลูกแม่มด ซับไทย EP 9