Feng Qi Luoyang: Shen Ji Shaonian ตำนานลั่วหยาง ซับไทย ตอนที่ 1-9

Feng Qi Luoyang: Shen Ji Shaonian ตำนานลั่วหยาง

Feng Qi Luoyang: Shen Ji Shaonian ในยุคอู่โจว บูเช็กเทียนได้ส่งเสริมให้มีระบบการสอบคัดเลือกขุนนางแต่ดันไปขัดขวางผลประโยชน์ของขุนนางหัวโบราณอย่างรุนแรงพวกเขาจึงเตรียมการขัดขวางไม่ให้บูเช็กเทียนขึ้นครองบัลลังก์ แล้วเรื่องราวก็เกิดขึ้นต่อจากนี้ ตัวเอกเผยคุนมาถึงเมืองเทพเจ้าลั่วหยางและต้องเข้าไปเกี่ยวข้องในแผนการของชิงชุนเต่า แต่ในที่สุดแผนการใหญ่ครั้งนี้ก็พังทลายลงด้วยความผิดพลาด

Feng Qi Luoyang: Shen Ji Shaonian ตำนานลั่วหยาง ซับไทย ตอนที่ 1

Feng Qi Luoyang: Shen Ji Shaonian ตำนานลั่วหยาง ซับไทย ตอนที่ 2

Feng Qi Luoyang: Shen Ji Shaonian ตำนานลั่วหยาง ซับไทย ตอนที่ 3

Feng Qi Luoyang: Shen Ji Shaonian ตำนานลั่วหยาง ซับไทย ตอนที่ 4

Feng Qi Luoyang: Shen Ji Shaonian ตำนานลั่วหยาง ซับไทย ตอนที่ 5

Feng Qi Luoyang: Shen Ji Shaonian ตำนานลั่วหยาง ซับไทย ตอนที่ 6

Feng Qi Luoyang: Shen Ji Shaonian ตำนานลั่วหยาง ซับไทย ตอนที่ 7

Feng Qi Luoyang: Shen Ji Shaonian ตำนานลั่วหยาง ซับไทย ตอนที่ 8

Feng Qi Luoyang: Shen Ji Shaonian ตำนานลั่วหยาง ซับไทย ตอนที่ 9