Higeki no Genkyou to Naru Saikyou Gedou Last Boss Joou wa Tami no Tame ni Tsukushimasu โศกนาฏกรรมของตัวร้ายสุดแกร่งอย่างราชินีลาสบอสจะขอถวายตัวเพื่อปวงชน ซับไทย ตอนที่ 1-12 (จบ)

เมื่ออายุ 8 ขวบ ไพรด์ รอยัล ไอวี่ เจ้าหญิงได้ความทรงจำจากชาติก่อนHigeki no Genkyou to Naru Saikyou Gedou Last Boss Joou wa Tami no Tame ni Tsukushimasu โศกนาฏกรรมของตัวร้ายสุดแกร่งอย่างราชินีลาสบอสจะขอถวายตัวเพื่อปวงชน ว่าตนมาเกิดในเกมจีบหนุ่มที่เคยเล่น อยู่ในฐานะราชินีผู้ชั่วร้าย ลาสต์บอสที่มีอำนาจบงการชีวิตประชาชนและประเทศ เธอตัดสินใจที่จะไม่เดินตามเส้นทางนั้นและเปลี่ยนแปลงตนเพื่อเป็นที่รักคนในอาณาจักรแทน

โศกนาฏกรรมของตัวร้ายสุดแกร่ง ตอนที่ 1

โศกนาฏกรรมของตัวร้ายสุดแกร่ง ตอนที่ 2

โศกนาฏกรรมของตัวร้ายสุดแกร่ง ตอนที่ 3

โศกนาฏกรรมของตัวร้ายสุดแกร่ง ตอนที่ 4

โศกนาฏกรรมของตัวร้ายสุดแกร่ง ตอนที่ 5

โศกนาฏกรรมของตัวร้ายสุดแกร่ง ตอนที่ 6

โศกนาฏกรรมของตัวร้ายสุดแกร่ง ตอนที่ 7

โศกนาฏกรรมของตัวร้ายสุดแกร่ง ตอนที่ 8

โศกนาฏกรรมของตัวร้ายสุดแกร่ง ตอนที่ 9

โศกนาฏกรรมของตัวร้ายสุดแกร่ง ตอนที่ 10

โศกนาฏกรรมของตัวร้ายสุดแกร่ง ตอนที่ 11

โศกนาฏกรรมของตัวร้ายสุดแกร่ง ตอนที่ 12 (จบ)