Love All Play เลิฟออเพลย์ แบตนี้มีให้หมดใจ ซับไทย ตอนที่ 1-24 (จบ)

Love All Play เลิฟออเพลย์ แบตนี้มีให้หมดใจ

Love All Play เลิฟออเพลย์ แบตนี้มีให้หมดใจ เรียว มิซูชิมะ เข้าเรียนในระดับมัธยมต้นและเข้าร่วมชมรม แบดมินตัน อย่างกระฉับกระเฉง แม้ว่าสโมสรจะไม่มีโค้ชที่เหมาะสม แต่มิซูชิมะก็พัฒนาทักษะด้วยความแข็งแกร่งทางร่างกายของตัวเองเมื่อถึงเวลาเข้าร่วมการแข่งขันระดับจังหวัด หลังจากนั้นเขาได้รับการติดต่อจาก เอบิฮาระ ผู้ฝึกสอน แบดมิน ตันของโรงเรียนมัธยม โยโกฮาม่า มินาโตะ มิซูชิมะ ลังเลและไม่กล้าตัดสินใจเข้าเรียนในโรงเรียนที่มีชื่อเสียงเช่นนี้ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากริกะพี่สาวของเขาผลักดันเขาอย่างแรงกล้า เขาจึงตัดสินใจไปที่ โยโกฮาม่ามินาโตะ ตอนนี้ได้รับพรจากโค้ชและเพื่อนร่วมทีมที่แปลกประหลาด

Love All Play เลิฟออเพลย์ แบตนี้มีให้หมดใจ ซับไทย ตอนที่ 1

Love All Play เลิฟออเพลย์ แบตนี้มีให้หมดใจ ซับไทย ตอนที่ 2

Love All Play เลิฟออเพลย์ แบตนี้มีให้หมดใจ ซับไทย ตอนที่ 3

Love All Play เลิฟออเพลย์ แบตนี้มีให้หมดใจ ซับไทย ตอนที่ 4

Love All Play เลิฟออเพลย์ แบตนี้มีให้หมดใจ ซับไทย ตอนที่ 5

Love All Play เลิฟออเพลย์ แบตนี้มีให้หมดใจ ซับไทย ตอนที่ 6

Love All Play เลิฟออเพลย์ แบตนี้มีให้หมดใจ ซับไทย ตอนที่ 7

Love All Play เลิฟออเพลย์ แบตนี้มีให้หมดใจ ซับไทย ตอนที่ 8

Love All Play เลิฟออเพลย์ แบตนี้มีให้หมดใจ ซับไทย ตอนที่ 9

Love All Play เลิฟออเพลย์ แบตนี้มีให้หมดใจ ซับไทย ตอนที่ 10

Love All Play เลิฟออเพลย์ แบตนี้มีให้หมดใจ ซับไทย ตอนที่ 11

Love All Play เลิฟออเพลย์ แบตนี้มีให้หมดใจ ซับไทย ตอนที่ 12

Love All Play เลิฟออเพลย์ แบตนี้มีให้หมดใจ ซับไทย ตอนที่ 13

Love All Play เลิฟออเพลย์ แบตนี้มีให้หมดใจ ซับไทย ตอนที่ 14

Love All Play เลิฟออเพลย์ แบตนี้มีให้หมดใจ ซับไทย ตอนที่ 15

Love All Play เลิฟออเพลย์ แบตนี้มีให้หมดใจ ซับไทย ตอนที่ 16

Love All Play เลิฟออเพลย์ แบตนี้มีให้หมดใจ ซับไทย ตอนที่ 17

Love All Play เลิฟออเพลย์ แบตนี้มีให้หมดใจ ซับไทย ตอนที่ 18

Love All Play เลิฟออเพลย์ แบตนี้มีให้หมดใจ ซับไทย ตอนที่ 19

Love All Play เลิฟออเพลย์ แบตนี้มีให้หมดใจ ซับไทย ตอนที่ 20

Love All Play เลิฟออเพลย์ แบตนี้มีให้หมดใจ ซับไทย ตอนที่ 21

Love All Play เลิฟออเพลย์ แบตนี้มีให้หมดใจ ซับไทย ตอนที่ 22

Love All Play เลิฟออเพลย์ แบตนี้มีให้หมดใจ ซับไทย ตอนที่ 23

Love All Play เลิฟออเพลย์ แบตนี้มีให้หมดใจ ซับไทย ตอนที่ 24 (จบ)