Naruto นารูโตะนินจาจอมคาถา พากย์ไทย ตอนที่ 1-220 จบภาคแรก

Naruto นารูโตะนินจาจอมคาถา

นารูโตะนินจาจอมคาถา  ในแว่นแคว้นของโลกแห่งนินจา หมู่บ้านที่ชื่อโคโนฮะงาคุเระได้ถูกปีศาจจิ้งจอกเก้าหางโจมตีเมื่อสิบสองปีก่อน ทำให้โฮคาเงะรุ่นที่ 4 ซึ่งเป็นหัวหน้าหมู่บ้าน ต้องยอมพลีชีพเพื่อสะกดวิญญาณของปีศาจจิ้งจอกเก้าหาง โดยผนึกไว้ในร่างของทารกคนหนึ่ง นามว่า อุซึมากิ นารูโตะ สิบสองปีถัดมา นารูโตะถูกเกลียดชังจากชาวบ้านที่ล่วงรู้ความลับที่เป็นพลังสถิตร่างของจิ้งจอกเก้าหาง นารูโตะมีความใฝ่ฝันจะเป็นโฮคาเงะและอยากให้ทุกคนยอมรับ หลังจากนารูโตะสำเร็จการศึกษาเป็นนินจาชั้น Naruto เกะนิน (นินจาระดับล่าง) นารูโตะปฏิบัติหน้าที่ภายใต้การควบคุมของ ฮาตาเกะ คาคาชิ ซึ่งเป็น โจนิน (นินจาระดับสูง) โดยมี อุจิวะ ซาสึเกะ และ ฮารุโนะ ซากุระ เป็นสมาชิกร่วมทีมอีกสองคน อุจิวะ ซาสึเกะนั้นมีความแค้นกับอุจิวะ อิทาจิ ผู้เป็นพี่ชายของตนซึ่งเป็นคนสังหารผู้คนในตระกูลอุจิวะทั้งหมด ในการสอบคัดเลือกเป็นจูนิน (นินจาระดับกลาง) พวกนารูโตะได้เข้าร่วมการทดสอบด้วย แต่โอโรจิมารุได้บุกโจมตีหมู่บ้านโคโนะฮะระหว่างการสอบรอบสุดท้าย ส่งผลให้โฮคาเงะรุ่นที่ 3 หัวหน้าหมู่บ้านในขณะนั้น ต้องเสียชีวิตลง นารูโตะและจิไรยะออกเดินทางเพื่อตามหาซึนาเดะให้มาเข้ารับตำแหน่งเป็นโฮคาเงะรุ่นที่ 5 หลังจากซึนาเดะมาเข้ารับตำแหน่งแล้ว ซาสึเกะซึ่งไขว่คว้าหาพลังของโอโรจิมารุเพื่อล้างแค้นพี่ชายของตน ได้หนีออกจากหมู่บ้านไป พวกนารูโตะพยายามจะตามตัวซาสึเกะกลับมาแต่ไม่สำเร็จ หลังจากนั้น นารูโตะได้เดินทางออกจากหมู่บ้านเพื่อไปฝึกวิชากับจิไรยะ

Naruto นารูโตะนินจาจอมคาถา พากย์ไทย ตอนที่ 1

Naruto นารูโตะนินจาจอมคาถา พากย์ไทย ตอนที่ 2

Naruto นารูโตะนินจาจอมคาถา พากย์ไทย ตอนที่ 3

Naruto นารูโตะนินจาจอมคาถา พากย์ไทย ตอนที่ 4

Naruto นารูโตะนินจาจอมคาถา พากย์ไทย ตอนที่ 5

Naruto นารูโตะนินจาจอมคาถา พากย์ไทย ตอนที่ 6

Naruto นารูโตะนินจาจอมคาถา พากย์ไทย ตอนที่ 7

Naruto นารูโตะนินจาจอมคาถา พากย์ไทย ตอนที่ 8

Naruto นารูโตะนินจาจอมคาถา พากย์ไทย ตอนที่ 9

Naruto นารูโตะนินจาจอมคาถา พากย์ไทย ตอนที่ 10

Naruto นารูโตะนินจาจอมคาถา พากย์ไทย ตอนที่ 11

Naruto นารูโตะนินจาจอมคาถา พากย์ไทย ตอนที่ 12

Naruto นารูโตะนินจาจอมคาถา พากย์ไทย ตอนที่ 13

Naruto นารูโตะนินจาจอมคาถา พากย์ไทย ตอนที่ 14

Naruto นารูโตะนินจาจอมคาถา พากย์ไทย ตอนที่ 15

Naruto นารูโตะนินจาจอมคาถา พากย์ไทย ตอนที่ 16

Naruto นารูโตะนินจาจอมคาถา พากย์ไทย ตอนที่ 17

Naruto นารูโตะนินจาจอมคาถา พากย์ไทย ตอนที่ 18

Naruto นารูโตะนินจาจอมคาถา พากย์ไทย ตอนที่ 19

Naruto นารูโตะนินจาจอมคาถา พากย์ไทย ตอนที่ 20

Naruto นารูโตะนินจาจอมคาถา พากย์ไทย ตอนที่ 21

Naruto นารูโตะนินจาจอมคาถา พากย์ไทย ตอนที่ 22

Naruto นารูโตะนินจาจอมคาถา พากย์ไทย ตอนที่ 23

Naruto นารูโตะนินจาจอมคาถา พากย์ไทย ตอนที่ 24

Naruto นารูโตะนินจาจอมคาถา พากย์ไทย ตอนที่ 25

Naruto นารูโตะนินจาจอมคาถา พากย์ไทย ตอนที่ 26

Naruto นารูโตะนินจาจอมคาถา พากย์ไทย ตอนที่ 27

Naruto นารูโตะนินจาจอมคาถา พากย์ไทย ตอนที่ 28

Naruto นารูโตะนินจาจอมคาถา พากย์ไทย ตอนที่ 29

Naruto นารูโตะนินจาจอมคาถา พากย์ไทย ตอนที่ 30

Naruto นารูโตะนินจาจอมคาถา พากย์ไทย ตอนที่ 31

Naruto นารูโตะนินจาจอมคาถา พากย์ไทย ตอนที่ 32

Naruto นารูโตะนินจาจอมคาถา พากย์ไทย ตอนที่ 33

Naruto นารูโตะนินจาจอมคาถา พากย์ไทย ตอนที่ 34

Naruto นารูโตะนินจาจอมคาถา พากย์ไทย ตอนที่ 35

Naruto นารูโตะนินจาจอมคาถา พากย์ไทย ตอนที่ 36

Naruto นารูโตะนินจาจอมคาถา พากย์ไทย ตอนที่ 37

Naruto นารูโตะนินจาจอมคาถา พากย์ไทย ตอนที่ 38

Naruto นารูโตะนินจาจอมคาถา พากย์ไทย ตอนที่ 39

Naruto นารูโตะนินจาจอมคาถา พากย์ไทย ตอนที่ 40

Naruto นารูโตะนินจาจอมคาถา พากย์ไทย ตอนที่ 41

Naruto นารูโตะนินจาจอมคาถา พากย์ไทย ตอนที่ 42

Naruto นารูโตะนินจาจอมคาถา พากย์ไทย ตอนที่ 43

Naruto นารูโตะนินจาจอมคาถา พากย์ไทย ตอนที่ 44

Naruto นารูโตะนินจาจอมคาถา พากย์ไทย ตอนที่ 45

Naruto นารูโตะนินจาจอมคาถา พากย์ไทย ตอนที่ 46

Naruto นารูโตะนินจาจอมคาถา พากย์ไทย ตอนที่ 47

Naruto นารูโตะนินจาจอมคาถา พากย์ไทย ตอนที่ 48

Naruto นารูโตะนินจาจอมคาถา พากย์ไทย ตอนที่ 49

Naruto นารูโตะนินจาจอมคาถา พากย์ไทย ตอนที่ 50

Naruto นารูโตะนินจาจอมคาถา พากย์ไทย ตอนที่ 51

Naruto นารูโตะนินจาจอมคาถา พากย์ไทย ตอนที่ 52

Naruto นารูโตะนินจาจอมคาถา พากย์ไทย ตอนที่ 53

Naruto นารูโตะนินจาจอมคาถา พากย์ไทย ตอนที่ 54

Naruto นารูโตะนินจาจอมคาถา พากย์ไทย ตอนที่ 55

Naruto นารูโตะนินจาจอมคาถา พากย์ไทย ตอนที่ 56

Naruto นารูโตะนินจาจอมคาถา พากย์ไทย ตอนที่ 57

Naruto นารูโตะนินจาจอมคาถา พากย์ไทย ตอนที่ 58

Naruto นารูโตะนินจาจอมคาถา พากย์ไทย ตอนที่ 59

Naruto นารูโตะนินจาจอมคาถา พากย์ไทย ตอนที่ 60

Naruto นารูโตะนินจาจอมคาถา พากย์ไทย ตอนที่ 61

Naruto นารูโตะนินจาจอมคาถา พากย์ไทย ตอนที่ 62

Naruto นารูโตะนินจาจอมคาถา พากย์ไทย ตอนที่ 63

Naruto นารูโตะนินจาจอมคาถา พากย์ไทย ตอนที่ 64

Naruto นารูโตะนินจาจอมคาถา พากย์ไทย ตอนที่ 65

Naruto นารูโตะนินจาจอมคาถา พากย์ไทย ตอนที่ 66

Naruto นารูโตะนินจาจอมคาถา พากย์ไทย ตอนที่ 67

Naruto นารูโตะนินจาจอมคาถา พากย์ไทย ตอนที่ 68

Naruto นารูโตะนินจาจอมคาถา พากย์ไทย ตอนที่ 69

Naruto นารูโตะนินจาจอมคาถา พากย์ไทย ตอนที่ 70

Naruto นารูโตะนินจาจอมคาถา พากย์ไทย ตอนที่ 71

Naruto นารูโตะนินจาจอมคาถา พากย์ไทย ตอนที่ 72

Naruto นารูโตะนินจาจอมคาถา พากย์ไทย ตอนที่ 73

Naruto นารูโตะนินจาจอมคาถา พากย์ไทย ตอนที่ 74

Naruto นารูโตะนินจาจอมคาถา พากย์ไทย ตอนที่ 75

Naruto นารูโตะนินจาจอมคาถา พากย์ไทย ตอนที่ 76

Naruto นารูโตะนินจาจอมคาถา พากย์ไทย ตอนที่ 77

Naruto นารูโตะนินจาจอมคาถา พากย์ไทย ตอนที่ 78

Naruto นารูโตะนินจาจอมคาถา พากย์ไทย ตอนที่ 79

Naruto นารูโตะนินจาจอมคาถา พากย์ไทย ตอนที่ 80

Naruto นารูโตะนินจาจอมคาถา พากย์ไทย ตอนที่ 81

Naruto นารูโตะนินจาจอมคาถา พากย์ไทย ตอนที่ 82

Naruto นารูโตะนินจาจอมคาถา พากย์ไทย ตอนที่ 83

Naruto นารูโตะนินจาจอมคาถา พากย์ไทย ตอนที่ 84

Naruto นารูโตะนินจาจอมคาถา พากย์ไทย ตอนที่ 85

Naruto นารูโตะนินจาจอมคาถา พากย์ไทย ตอนที่ 86

Naruto นารูโตะนินจาจอมคาถา พากย์ไทย ตอนที่ 87

Naruto นารูโตะนินจาจอมคาถา พากย์ไทย ตอนที่ 88

Naruto นารูโตะนินจาจอมคาถา พากย์ไทย ตอนที่ 89

Naruto นารูโตะนินจาจอมคาถา พากย์ไทย ตอนที่ 90

Naruto นารูโตะนินจาจอมคาถา พากย์ไทย ตอนที่ 91

Naruto นารูโตะนินจาจอมคาถา พากย์ไทย ตอนที่ 92

Naruto นารูโตะนินจาจอมคาถา พากย์ไทย ตอนที่ 93

Naruto นารูโตะนินจาจอมคาถา พากย์ไทย ตอนที่ 94

Naruto นารูโตะนินจาจอมคาถา พากย์ไทย ตอนที่ 95

Naruto นารูโตะนินจาจอมคาถา พากย์ไทย ตอนที่ 96

Naruto นารูโตะนินจาจอมคาถา พากย์ไทย ตอนที่ 97

Naruto นารูโตะนินจาจอมคาถา พากย์ไทย ตอนที่ 98

Naruto นารูโตะนินจาจอมคาถา พากย์ไทย ตอนที่ 99

Naruto นารูโตะนินจาจอมคาถา พากย์ไทย ตอนที่ 100

Naruto นารูโตะนินจาจอมคาถา พากย์ไทย ตอนที่ 101

Naruto นารูโตะนินจาจอมคาถา พากย์ไทย ตอนที่ 102

Naruto นารูโตะนินจาจอมคาถา พากย์ไทย ตอนที่ 103

Naruto นารูโตะนินจาจอมคาถา พากย์ไทย ตอนที่ 104

Naruto นารูโตะนินจาจอมคาถา พากย์ไทย ตอนที่ 105

Naruto นารูโตะนินจาจอมคาถา พากย์ไทย ตอนที่ 106

Naruto นารูโตะนินจาจอมคาถา พากย์ไทย ตอนที่ 107

Naruto นารูโตะนินจาจอมคาถา พากย์ไทย ตอนที่ 108

Naruto นารูโตะนินจาจอมคาถา พากย์ไทย ตอนที่ 109

Naruto นารูโตะนินจาจอมคาถา พากย์ไทย ตอนที่ 110

Naruto นารูโตะนินจาจอมคาถา พากย์ไทย ตอนที่ 111

Naruto นารูโตะนินจาจอมคาถา พากย์ไทย ตอนที่ 112

Naruto นารูโตะนินจาจอมคาถา พากย์ไทย ตอนที่ 113

Naruto นารูโตะนินจาจอมคาถา พากย์ไทย ตอนที่ 114

Naruto นารูโตะนินจาจอมคาถา พากย์ไทย ตอนที่ 115

Naruto นารูโตะนินจาจอมคาถา พากย์ไทย ตอนที่ 116

Naruto นารูโตะนินจาจอมคาถา พากย์ไทย ตอนที่ 117

Naruto นารูโตะนินจาจอมคาถา พากย์ไทย ตอนที่ 118

Naruto นารูโตะนินจาจอมคาถา พากย์ไทย ตอนที่ 119

Naruto นารูโตะนินจาจอมคาถา พากย์ไทย ตอนที่ 120

Naruto นารูโตะนินจาจอมคาถา พากย์ไทย ตอนที่ 121

Naruto นารูโตะนินจาจอมคาถา พากย์ไทย ตอนที่ 122

Naruto นารูโตะนินจาจอมคาถา พากย์ไทย ตอนที่ 123

Naruto นารูโตะนินจาจอมคาถา พากย์ไทย ตอนที่ 124

Naruto นารูโตะนินจาจอมคาถา พากย์ไทย ตอนที่ 125

Naruto นารูโตะนินจาจอมคาถา พากย์ไทย ตอนที่ 126

Naruto นารูโตะนินจาจอมคาถา พากย์ไทย ตอนที่ 127

Naruto นารูโตะนินจาจอมคาถา พากย์ไทย ตอนที่ 128

Naruto นารูโตะนินจาจอมคาถา พากย์ไทย ตอนที่ 129

Naruto นารูโตะนินจาจอมคาถา พากย์ไทย ตอนที่ 130

Naruto นารูโตะนินจาจอมคาถา พากย์ไทย ตอนที่ 131

Naruto นารูโตะนินจาจอมคาถา พากย์ไทย ตอนที่ 132

Naruto นารูโตะนินจาจอมคาถา พากย์ไทย ตอนที่ 133

Naruto นารูโตะนินจาจอมคาถา พากย์ไทย ตอนที่ 134

Naruto นารูโตะนินจาจอมคาถา พากย์ไทย ตอนที่ 135

Naruto นารูโตะนินจาจอมคาถา พากย์ไทย ตอนที่ 136

Naruto นารูโตะนินจาจอมคาถา พากย์ไทย ตอนที่ 137

Naruto นารูโตะนินจาจอมคาถา พากย์ไทย ตอนที่ 138

Naruto นารูโตะนินจาจอมคาถา พากย์ไทย ตอนที่ 139

Naruto นารูโตะนินจาจอมคาถา พากย์ไทย ตอนที่ 140

Naruto นารูโตะนินจาจอมคาถา พากย์ไทย ตอนที่ 141

Naruto นารูโตะนินจาจอมคาถา พากย์ไทย ตอนที่ 142

Naruto นารูโตะนินจาจอมคาถา พากย์ไทย ตอนที่ 143

Naruto นารูโตะนินจาจอมคาถา พากย์ไทย ตอนที่ 144

Naruto นารูโตะนินจาจอมคาถา พากย์ไทย ตอนที่ 145

Naruto นารูโตะนินจาจอมคาถา พากย์ไทย ตอนที่ 146

Naruto นารูโตะนินจาจอมคาถา พากย์ไทย ตอนที่ 147

Naruto นารูโตะนินจาจอมคาถา พากย์ไทย ตอนที่ 148

Naruto นารูโตะนินจาจอมคาถา พากย์ไทย ตอนที่ 149

Naruto นารูโตะนินจาจอมคาถา พากย์ไทย ตอนที่ 150

Naruto นารูโตะนินจาจอมคาถา พากย์ไทย ตอนที่ 151

Naruto นารูโตะนินจาจอมคาถา พากย์ไทย ตอนที่ 152

Naruto นารูโตะนินจาจอมคาถา พากย์ไทย ตอนที่ 153

Naruto นารูโตะนินจาจอมคาถา พากย์ไทย ตอนที่ 154

Naruto นารูโตะนินจาจอมคาถา พากย์ไทย ตอนที่ 155

Naruto นารูโตะนินจาจอมคาถา พากย์ไทย ตอนที่ 156

Naruto นารูโตะนินจาจอมคาถา พากย์ไทย ตอนที่ 157

Naruto นารูโตะนินจาจอมคาถา พากย์ไทย ตอนที่ 158

Naruto นารูโตะนินจาจอมคาถา พากย์ไทย ตอนที่ 159

Naruto นารูโตะนินจาจอมคาถา พากย์ไทย ตอนที่ 160

Naruto นารูโตะนินจาจอมคาถา พากย์ไทย ตอนที่ 161

Naruto นารูโตะนินจาจอมคาถา พากย์ไทย ตอนที่ 162

Naruto นารูโตะนินจาจอมคาถา พากย์ไทย ตอนที่ 163

Naruto นารูโตะนินจาจอมคาถา พากย์ไทย ตอนที่ 164

Naruto นารูโตะนินจาจอมคาถา พากย์ไทย ตอนที่ 165

Naruto นารูโตะนินจาจอมคาถา พากย์ไทย ตอนที่ 166

Naruto นารูโตะนินจาจอมคาถา พากย์ไทย ตอนที่ 167

Naruto นารูโตะนินจาจอมคาถา พากย์ไทย ตอนที่ 168

Naruto นารูโตะนินจาจอมคาถา พากย์ไทย ตอนที่ 169

Naruto นารูโตะนินจาจอมคาถา พากย์ไทย ตอนที่ 170

Naruto นารูโตะนินจาจอมคาถา พากย์ไทย ตอนที่ 171

Naruto นารูโตะนินจาจอมคาถา พากย์ไทย ตอนที่ 172

Naruto นารูโตะนินจาจอมคาถา พากย์ไทย ตอนที่ 173

Naruto นารูโตะนินจาจอมคาถา พากย์ไทย ตอนที่ 174

Naruto นารูโตะนินจาจอมคาถา พากย์ไทย ตอนที่ 175

Naruto นารูโตะนินจาจอมคาถา พากย์ไทย ตอนที่ 176

Naruto นารูโตะนินจาจอมคาถา พากย์ไทย ตอนที่ 177

Naruto นารูโตะนินจาจอมคาถา พากย์ไทย ตอนที่ 178

Naruto นารูโตะนินจาจอมคาถา พากย์ไทย ตอนที่ 179

Naruto นารูโตะนินจาจอมคาถา พากย์ไทย ตอนที่ 180

Naruto นารูโตะนินจาจอมคาถา พากย์ไทย ตอนที่ 181

Naruto นารูโตะนินจาจอมคาถา พากย์ไทย ตอนที่ 182

Naruto นารูโตะนินจาจอมคาถา พากย์ไทย ตอนที่ 183

Naruto นารูโตะนินจาจอมคาถา พากย์ไทย ตอนที่ 184

Naruto นารูโตะนินจาจอมคาถา พากย์ไทย ตอนที่ 185

Naruto นารูโตะนินจาจอมคาถา พากย์ไทย ตอนที่ 186

Naruto นารูโตะนินจาจอมคาถา พากย์ไทย ตอนที่ 187

Naruto นารูโตะนินจาจอมคาถา พากย์ไทย ตอนที่ 188

Naruto นารูโตะนินจาจอมคาถา พากย์ไทย ตอนที่ 189

Naruto นารูโตะนินจาจอมคาถา พากย์ไทย ตอนที่ 190

Naruto นารูโตะนินจาจอมคาถา พากย์ไทย ตอนที่ 191

Naruto นารูโตะนินจาจอมคาถา พากย์ไทย ตอนที่ 192

Naruto นารูโตะนินจาจอมคาถา พากย์ไทย ตอนที่ 193

Naruto นารูโตะนินจาจอมคาถา พากย์ไทย ตอนที่ 194

Naruto นารูโตะนินจาจอมคาถา พากย์ไทย ตอนที่ 195

Naruto นารูโตะนินจาจอมคาถา พากย์ไทย ตอนที่ 196

Naruto นารูโตะนินจาจอมคาถา พากย์ไทย ตอนที่ 197

Naruto นารูโตะนินจาจอมคาถา พากย์ไทย ตอนที่ 198

Naruto นารูโตะนินจาจอมคาถา พากย์ไทย ตอนที่ 199

Naruto นารูโตะนินจาจอมคาถา พากย์ไทย ตอนที่ 200

Naruto นารูโตะนินจาจอมคาถา พากย์ไทย ตอนที่ 201

Naruto นารูโตะนินจาจอมคาถา พากย์ไทย ตอนที่ 202

Naruto นารูโตะนินจาจอมคาถา พากย์ไทย ตอนที่ 203

Naruto นารูโตะนินจาจอมคาถา พากย์ไทย ตอนที่ 204

Naruto นารูโตะนินจาจอมคาถา พากย์ไทย ตอนที่ 205

Naruto นารูโตะนินจาจอมคาถา พากย์ไทย ตอนที่ 206

Naruto นารูโตะนินจาจอมคาถา พากย์ไทย ตอนที่ 207

Naruto นารูโตะนินจาจอมคาถา พากย์ไทย ตอนที่ 208

Naruto นารูโตะนินจาจอมคาถา พากย์ไทย ตอนที่ 209

Naruto นารูโตะนินจาจอมคาถา พากย์ไทย ตอนที่ 210

Naruto นารูโตะนินจาจอมคาถา พากย์ไทย ตอนที่ 211

Naruto นารูโตะนินจาจอมคาถา พากย์ไทย ตอนที่ 212

Naruto นารูโตะนินจาจอมคาถา พากย์ไทย ตอนที่ 213

Naruto นารูโตะนินจาจอมคาถา พากย์ไทย ตอนที่ 214

Naruto นารูโตะนินจาจอมคาถา พากย์ไทย ตอนที่ 215

Naruto นารูโตะนินจาจอมคาถา พากย์ไทย ตอนที่ 216

Naruto นารูโตะนินจาจอมคาถา พากย์ไทย ตอนที่ 217

Naruto นารูโตะนินจาจอมคาถา พากย์ไทย ตอนที่ 218

Naruto นารูโตะนินจาจอมคาถา พากย์ไทย ตอนที่ 219

Naruto นารูโตะนินจาจอมคาถา พากย์ไทย ตอนที่ 220 ตอนจบ