One Piece ซีซั่น 20 – วาโนะคุนิ ซับไทย

One Piece ซีซั่น 20 – วาโนะคุนิ ซับไทย

เรื่องย่อ :One Piece ซีซั่น 20 – วาโนะคุนิ ซับไทย เรื่องราวการผจญภัยของเด็กหนุ่ม ลูฟี่ [มังกี้ ดีลูฟี่] ใฝ่ฝันอยากเป็น (ราชาโจรสลัด) ตอนเด็กได้รู้จักกับ แชงคูส จึงอยากเป็นโจรสลัดเหมือน แชงคูส และได้แอบกิน ผลโกมุโกมุ (พารามิเซีย) ของแชงคูสเข้าไป ลูฟี่ ออกเดินทางและได้พบกับ โซโร [โรโรโนอา โซโร] เป็นนักล่าค่าหัว มีความเชี่ยวชาญในการใช้ดาบ โดยมีดาบ 3 เล่มเป็นอาวุธประจำตัว มีความใฝ่ฝันเป็นนักดาบที่เก่งที่สุดในโลก, นามิ สาวต้นหนประจำเรือที่มีพรสวรรค์ในการอ่านแผนที่, อูซป นักแม่นปืนประจำเรือ มีความสามารถในการยิงปืน ในการวาดรูป และการผลิตสิ่งของจริงๆหรือแหกตามาก, ซันจิ พ่อครัวประจำเรือกลุ่มหมวกฟาง ใช้ขาทั้งสองในการต่อสู้ ไม่นิยมใช้มือต่อสู้เพราะถือว่า ใช้มือในการปรุงอาหารเท่านั้น, ช็อปเปอร์ [โทนี่ โทนี่ ช็อปเปอร์] หมอประจำเรือ ใฝ่ฝันที่จะเป็นหมอที่สามารถรักษาได้ทุกโรค ในอดีตได้กินผลฮิโตะฮิโตะ (ผลมนุษย์) เข้าไปทำให้สามารถแปลงกายเป็นมนุษย์ (แต่ไม่ค่อยเหมือน), โรบิน [นิโค โรบิน] สาวนักโบราณคดี ผู้มีชีวิตเหลือรอดคนเดียวจากเกาะแห่งนักประวัติศาสตร์และนักวิชาการ

One Piece วันพีช EP 911

One Piece วันพีช EP 912

One Piece วันพีช EP 913

One Piece วันพีช EP 914

One Piece วันพีช EP 915

One Piece วันพีช EP 916

One Piece วันพีช EP 917

One Piece วันพีช EP 918

One Piece วันพีช EP 919

One Piece วันพีช EP 920

One Piece วันพีช EP 921

One Piece วันพีช EP 922

One Piece วันพีช EP 923

One Piece วันพีช EP 924

One Piece วันพีช EP 925

One Piece วันพีช EP 926

One Piece วันพีช EP 927

One Piece วันพีช EP 928

One Piece วันพีช EP 929

One Piece วันพีช EP 930

One Piece วันพีช EP 931

One Piece วันพีช EP 932

One Piece วันพีช EP 933

One Piece วันพีช EP 934

One Piece วันพีช EP 935

One Piece วันพีช EP 936

One Piece วันพีช EP 937

One Piece วันพีช EP 938

One Piece วันพีช EP 939

One Piece วันพีช EP 940

One Piece วันพีช EP 941

One Piece วันพีช EP 942

One Piece วันพีช EP 943

One Piece วันพีช EP 944

One Piece วันพีช EP 945

One Piece วันพีช EP 946

One Piece วันพีช EP 947

One Piece วันพีช EP 948

One Piece วันพีช EP 949

One Piece วันพีช EP 950

One Piece วันพีช EP 951

One Piece วันพีช EP 952

One Piece วันพีช EP 953

One Piece วันพีช EP 954

One Piece วันพีช EP 955

One Piece วันพีช EP 956

One Piece วันพีช EP 957

One Piece วันพีช EP 958

One Piece วันพีช EP 959

One Piece วันพีช EP 960

One Piece วันพีช EP 961

One Piece วันพีช EP 962

One Piece วันพีช EP 963

One Piece วันพีช EP 964

One Piece วันพีช EP 965

One Piece วันพีช EP 966

One Piece วันพีช EP 967

One Piece วันพีช EP 968

One Piece วันพีช EP 969

One Piece วันพีช EP 970

One Piece วันพีช EP 971

One Piece วันพีช EP 972

One Piece วันพีช EP 973

One Piece วันพีช EP 974

One Piece วันพีช EP 975

One Piece วันพีช EP 976

One Piece วันพีช EP 977

One Piece วันพีช EP 978

One Piece วันพีช EP 979

One Piece วันพีช EP 980

One Piece วันพีช EP 981

One Piece วันพีช EP 982

One Piece วันพีช EP 983

One Piece วันพีช EP 984

One Piece วันพีช EP 985

One Piece วันพีช EP 986

One Piece วันพีช EP 987

One Piece วันพีช EP 988

One Piece วันพีช EP 989

One Piece วันพีช EP 990

One Piece วันพีช EP 991

One Piece วันพีช EP 992

One Piece วันพีช EP 993

One Piece วันพีช EP 994

One Piece วันพีช EP 995

One Piece วันพีช EP 996

One Piece วันพีช EP 997

One Piece วันพีช EP 998

One Piece วันพีช EP 999

One Piece วันพีช EP 1000

One Piece วันพีช EP 1001

One Piece วันพีช EP 1002

One Piece วันพีช EP 1003

One Piece วันพีช EP 1004

One Piece วันพีช EP 1005

One Piece วันพีช EP 1006

One Piece วันพีช EP 1007

One Piece วันพีช EP 1008

One Piece วันพีช EP 1009

One Piece วันพีช EP 1010

One Piece วันพีช EP 1011

One Piece วันพีช EP 1012

One Piece วันพีช EP 1013

One Piece วันพีช EP 1014

One Piece วันพีช EP 1015

One Piece วันพีช EP 1016

One Piece วันพีช EP 1017

One Piece วันพีช EP 1018

One Piece วันพีช EP 1019

One Piece วันพีช EP 1020

One Piece วันพีช EP 1021

One Piece วันพีช EP 1022

One Piece วันพีช EP 1023

One Piece วันพีช EP 1024

One Piece วันพีช EP 1025

One Piece วันพีช EP 1026

One Piece วันพีช EP 1027

One Piece วันพีช EP 1028

One Piece วันพีช EP 1029

One Piece วันพีช EP 1030

One Piece วันพีช EP 1031

One Piece วันพีช EP 1032

One Piece วันพีช EP 1033

One Piece วันพีช EP 1034

One Piece วันพีช EP 1035

One Piece วันพีช EP 1036

One Piece วันพีช EP 1037

One Piece วันพีช EP 1038

One Piece วันพีช EP 1039

One Piece วันพีช EP 1040

One Piece วันพีช EP 1041

One Piece วันพีช EP 1042

One Piece วันพีช EP 1043

One Piece วันพีช EP 1044

One Piece วันพีช EP 1045

One Piece วันพีช EP 1046

One Piece วันพีช EP 1047

One Piece วันพีช EP 1048

One Piece วันพีช EP 1049

One Piece วันพีช EP 1050

One Piece วันพีช EP 1051

One Piece วันพีช EP 1052

One Piece วันพีช EP 1053

One Piece วันพีช EP 1054

One Piece วันพีช EP 1055

One Piece วันพีช EP 1056

One Piece วันพีช EP 1057

One Piece วันพีช EP 1058

One Piece วันพีช EP 1059

One Piece วันพีช EP 1060

One Piece วันพีช EP 1061

One Piece วันพีช EP 1062

One Piece วันพีช EP 1063

One Piece วันพีช EP 1064

One Piece วันพีช EP 1065

One Piece วันพีช EP 1066

One Piece วันพีช EP 1067

One Piece วันพีช EP 1068

One Piece วันพีช EP 1069

One Piece วันพีช EP 1070

One Piece วันพีช EP 1071

One Piece วันพีช EP 1072

One Piece วันพีช EP 1073

One Piece วันพีช EP 1074

One Piece วันพีช EP 1075

One Piece วันพีช EP 1076

One Piece วันพีช EP 1077

One Piece วันพีช EP 1078

One Piece วันพีช EP 1079

One Piece วันพีช EP 1080

One Piece วันพีช EP 1081

One Piece วันพีช EP 1082

One Piece วันพีช EP 1083

One Piece วันพีช EP 1084

One Piece วันพีช EP 1085

One Piece วันพีช EP 1086