One Piece ซีซั่น 20 – วาโนะคุนิ ซับไทย ตอนที่ 891-1077

One Piece ซีซั่น 20 – วาโนะคุนิ ซับไทย

เรื่องย่อ :One Piece ซีซั่น 20 – วาโนะคุนิ ซับไทย เรื่องราวการผจญภัยของเด็กหนุ่ม ลูฟี่ [มังกี้ ดีลูฟี่] ใฝ่ฝันอยากเป็น (ราชาโจรสลัด) ตอนเด็กได้รู้จักกับ แชงคูส จึงอยากเป็นโจรสลัดเหมือน แชงคูส และได้แอบกิน ผลโกมุโกมุ (พารามิเซีย) ของแชงคูสเข้าไป ลูฟี่ ออกเดินทางและได้พบกับ โซโร [โรโรโนอา โซโร] เป็นนักล่าค่าหัว มีความเชี่ยวชาญในการใช้ดาบ โดยมีดาบ 3 เล่มเป็นอาวุธประจำตัว มีความใฝ่ฝันเป็นนักดาบที่เก่งที่สุดในโลก, นามิ สาวต้นหนประจำเรือที่มีพรสวรรค์ในการอ่านแผนที่, อูซป นักแม่นปืนประจำเรือ มีความสามารถในการยิงปืน ในการวาดรูป และการผลิตสิ่งของจริงๆหรือแหกตามาก, ซันจิ พ่อครัวประจำเรือกลุ่มหมวกฟาง ใช้ขาทั้งสองในการต่อสู้ ไม่นิยมใช้มือต่อสู้เพราะถือว่า ใช้มือในการปรุงอาหารเท่านั้น, ช็อปเปอร์ [โทนี่ โทนี่ ช็อปเปอร์] หมอประจำเรือ ใฝ่ฝันที่จะเป็นหมอที่สามารถรักษาได้ทุกโรค ในอดีตได้กินผลฮิโตะฮิโตะ (ผลมนุษย์) เข้าไปทำให้สามารถแปลงกายเป็นมนุษย์ (แต่ไม่ค่อยเหมือน), โรบิน [นิโค โรบิน] สาวนักโบราณคดี ผู้มีชีวิตเหลือรอดคนเดียวจากเกาะแห่งนักประวัติศาสตร์และนักวิชาการ

One Piece วันพีช ตอนที่ 891

One Piece วันพีช ตอนที่ 892

One Piece วันพีช ตอนที่ 893

One Piece วันพีช ตอนที่ 894

One Piece วันพีช ตอนที่ 895

One Piece วันพีช ตอนที่ 896

One Piece วันพีช ตอนที่ 897

One Piece วันพีช ตอนที่ 898

One Piece วันพีช ตอนที่ 899

One Piece วันพีช ตอนที่ 900

One Piece วันพีช ตอนที่ 911

One Piece วันพีช ตอนที่ 912

One Piece วันพีช ตอนที่ 913

One Piece วันพีช ตอนที่ 914

One Piece วันพีช ตอนที่ 915

One Piece วันพีช ตอนที่ 916

One Piece วันพีช ตอนที่ 917

One Piece วันพีช ตอนที่ 918

One Piece วันพีช ตอนที่ 919

One Piece วันพีช ตอนที่ 920

One Piece วันพีช ตอนที่ 921

One Piece วันพีช ตอนที่ 922

One Piece วันพีช ตอนที่ 923

One Piece วันพีช ตอนที่ 924

One Piece วันพีช ตอนที่ 925

One Piece วันพีช ตอนที่ 926

One Piece วันพีช ตอนที่ 927

One Piece วันพีช ตอนที่ 928

One Piece วันพีช ตอนที่ 929

One Piece วันพีช ตอนที่ 930

One Piece วันพีช ตอนที่ 931

One Piece วันพีช ตอนที่ 932

One Piece วันพีช ตอนที่ 933

One Piece วันพีช ตอนที่ 934

One Piece วันพีช ตอนที่ 935

One Piece วันพีช ตอนที่ 936

One Piece วันพีช ตอนที่ 937

One Piece วันพีช ตอนที่ 938

One Piece วันพีช ตอนที่ 939

One Piece วันพีช ตอนที่ 940

One Piece วันพีช ตอนที่ 941

One Piece วันพีช ตอนที่ 942

One Piece วันพีช ตอนที่ 943

One Piece วันพีช ตอนที่ 944

One Piece วันพีช ตอนที่ 945

One Piece วันพีช ตอนที่ 946

One Piece วันพีช ตอนที่ 947

One Piece วันพีช ตอนที่ 948

One Piece วันพีช ตอนที่ 949

One Piece วันพีช ตอนที่ 950

One Piece วันพีช ตอนที่ 951

One Piece วันพีช ตอนที่ 952

One Piece วันพีช ตอนที่ 953

One Piece วันพีช ตอนที่ 954

One Piece วันพีช ตอนที่ 955

One Piece วันพีช ตอนที่ 956

One Piece วันพีช ตอนที่ 957

One Piece วันพีช ตอนที่ 958

One Piece วันพีช ตอนที่ 959

One Piece วันพีช ตอนที่ 960

One Piece วันพีช ตอนที่ 961

One Piece วันพีช ตอนที่ 962

One Piece วันพีช ตอนที่ 963

One Piece วันพีช ตอนที่ 964

One Piece วันพีช ตอนที่ 965

One Piece วันพีช ตอนที่ 966

One Piece วันพีช ตอนที่ 967

One Piece วันพีช ตอนที่ 968

One Piece วันพีช ตอนที่ 969

One Piece วันพีช ตอนที่ 970

One Piece วันพีช ตอนที่ 971

One Piece วันพีช ตอนที่ 972

One Piece วันพีช ตอนที่ 973

One Piece วันพีช ตอนที่ 974

One Piece วันพีช ตอนที่ 975

One Piece วันพีช ตอนที่ 976

One Piece วันพีช ตอนที่ 977

One Piece วันพีช ตอนที่ 978

One Piece วันพีช ตอนที่ 979

One Piece วันพีช ตอนที่ 980

One Piece วันพีช ตอนที่ 981

One Piece วันพีช ตอนที่ 982

One Piece วันพีช ตอนที่ 983

One Piece วันพีช ตอนที่ 984

One Piece วันพีช ตอนที่ 985

One Piece วันพีช ตอนที่ 986

One Piece วันพีช ตอนที่ 987

One Piece วันพีช ตอนที่ 988

One Piece วันพีช ตอนที่ 989

One Piece วันพีช ตอนที่ 990

One Piece วันพีช ตอนที่ 991

One Piece วันพีช ตอนที่ 992

One Piece วันพีช ตอนที่ 993

One Piece วันพีช ตอนที่ 994

One Piece วันพีช ตอนที่ 995

One Piece วันพีช ตอนที่ 996

One Piece วันพีช ตอนที่ 997

One Piece วันพีช ตอนที่ 998

One Piece วันพีช ตอนที่ 999

One Piece วันพีช ตอนที่ 1000

One Piece วันพีช ตอนที่ 1001

One Piece วันพีช ตอนที่ 1002

One Piece วันพีช ตอนที่ 1003

One Piece วันพีช ตอนที่ 1004

One Piece วันพีช ตอนที่ 1005

One Piece วันพีช ตอนที่ 1006

One Piece วันพีช ตอนที่ 1007

One Piece วันพีช ตอนที่ 1008

One Piece วันพีช ตอนที่ 1009

One Piece วันพีช ตอนที่ 1010

One Piece วันพีช ตอนที่ 1011

One Piece วันพีช ตอนที่ 1012

One Piece วันพีช ตอนที่ 1013

One Piece วันพีช ตอนที่ 1014

One Piece วันพีช ตอนที่ 1015

One Piece วันพีช ตอนที่ 1016

One Piece วันพีช ตอนที่ 1017

One Piece วันพีช ตอนที่ 1018

One Piece วันพีช ตอนที่ 1019

One Piece วันพีช ตอนที่ 1020

One Piece วันพีช ตอนที่ 1021

One Piece วันพีช ตอนที่ 1022

One Piece วันพีช ตอนที่ 1023

One Piece วันพีช ตอนที่ 1024

One Piece วันพีช ตอนที่ 1025

One Piece วันพีช ตอนที่ 1026

One Piece วันพีช ตอนที่ 1027

One Piece วันพีช ตอนที่ 1028

One Piece วันพีช ตอนที่ 1029

One Piece วันพีช ตอนที่ 1030

One Piece วันพีช ตอนที่ 1031

One Piece วันพีช ตอนที่ 1032

One Piece วันพีช ตอนที่ 1033

One Piece วันพีช ตอนที่ 1034

One Piece วันพีช ตอนที่ 1035

One Piece วันพีช ตอนที่ 1036

One Piece วันพีช ตอนที่ 1037

One Piece วันพีช ตอนที่ 1038

One Piece วันพีช ตอนที่ 1039

One Piece วันพีช ตอนที่ 1040

One Piece วันพีช ตอนที่ 1041

One Piece วันพีช ตอนที่ 1042

One Piece วันพีช ตอนที่ 1043

One Piece วันพีช ตอนที่ 1044

One Piece วันพีช ตอนที่ 1045

One Piece วันพีช ตอนที่ 1046

One Piece วันพีช ตอนที่ 1047

One Piece วันพีช ตอนที่ 1048

One Piece วันพีช ตอนที่ 1049

One Piece วันพีช ตอนที่ 1050

One Piece วันพีช ตอนที่ 1051

One Piece วันพีช ตอนที่ 1052

One Piece วันพีช ตอนที่ 1053

One Piece วันพีช ตอนที่ 1054

One Piece วันพีช ตอนที่ 1055

One Piece วันพีช ตอนที่ 1056

One Piece วันพีช ตอนที่ 1057

One Piece วันพีช ตอนที่ 1058

One Piece วันพีช ตอนที่ 1059

One Piece วันพีช ตอนที่ 1060

One Piece วันพีช ตอนที่ 1061

One Piece วันพีช ตอนที่ 1062

One Piece วันพีช ตอนที่ 1063

One Piece วันพีช ตอนที่ 1064

One Piece วันพีช ตอนที่ 1065

One Piece วันพีช ตอนที่ 1066

One Piece วันพีช ตอนที่ 1067

One Piece วันพีช ตอนที่ 1068

One Piece วันพีช ตอนที่ 1069

One Piece วันพีช ตอนที่ 1070

One Piece วันพีช ตอนที่ 1071

One Piece วันพีช ตอนที่ 1072

One Piece วันพีช ตอนที่ 1073

One Piece วันพีช ตอนที่ 1074

One Piece วันพีช ตอนที่ 1075

One Piece วันพีช ตอนที่ 1076