Onipan! โอนิปังกางเกงเผ่ายักษ์ ซับไทย ตอนที่ 1-13

Onipan! โอนิปังกางเกงเผ่ายักษ์

Onipan! โอนิปังกางเกงเผ่ายักษ์ ในโลกที่พวกโอนิอยู่ร่วมกับมนุษย์ เรื่องราวของ 3 สาวโอนิที่ย้ายมาเรียนที่โตเกียว และต้องการปรับภาพลักษณ์ของเผ่าตนด้วย โอนิปัง

Onipan! โอนิปังกางเกงเผ่ายักษ์ ซับไทย ตอนที่ 1

Onipan! โอนิปังกางเกงเผ่ายักษ์ ซับไทย ตอนที่ 2

Onipan! โอนิปังกางเกงเผ่ายักษ์ ซับไทย ตอนที่ 3

Onipan! โอนิปังกางเกงเผ่ายักษ์ ซับไทย ตอนที่ 4

Onipan! โอนิปังกางเกงเผ่ายักษ์ ซับไทย ตอนที่ 5

Onipan! โอนิปังกางเกงเผ่ายักษ์ ซับไทย ตอนที่ 6

Onipan! โอนิปังกางเกงเผ่ายักษ์ ซับไทย ตอนที่ 7

Onipan! โอนิปังกางเกงเผ่ายักษ์ ซับไทย ตอนที่ 8

Onipan! โอนิปังกางเกงเผ่ายักษ์ ซับไทย ตอนที่ 9

Onipan! โอนิปังกางเกงเผ่ายักษ์ ซับไทย ตอนที่ 10

Onipan! โอนิปังกางเกงเผ่ายักษ์ ซับไทย ตอนที่ 11

Onipan! โอนิปังกางเกงเผ่ายักษ์ ซับไทย ตอนที่ 12