Shen Yin Wangzuo (Throne of Seal) ผนึกเทพบัลลังก์ราชันย์ ซับไทย EP 1-82

เมื่อหกพันปีก่อน การปกครองอันรุ่งโรจน์ของมนุษยชาติสิ้นสุดลงอันเป็นผลมาจากการรุกรานของเผ่าพันธุ์ปีศาจ ซึ่งเกิดจากการถือกำเนิดของเทพปีศาจ 72 องค์ เพื่อปกป้องมนุษย์ที่เหลืออยู่ ศาสนจักรรวมมือกัน ต่อต้านกับเหล่าปีศาจShen Yin Wangzuo (Throne of Seal) ผนึกเทพบัลลังก์ราชันย์ และดูเหมือนจะหยุดการรุกคืบนี้ของปีศาจได้ชั่วคราวและทำให้สถานการณ์มีดีขึ้น

ผนึกเทพบัลลังก์ราชันย์ ซับไทย EP 1

ผนึกเทพบัลลังก์ราชันย์ ซับไทย EP 2

ผนึกเทพบัลลังก์ราชันย์ ซับไทย EP 3

ผนึกเทพบัลลังก์ราชันย์ ซับไทย EP 4

ผนึกเทพบัลลังก์ราชันย์ ซับไทย EP 5

ผนึกเทพบัลลังก์ราชันย์ ซับไทย EP 6

ผนึกเทพบัลลังก์ราชันย์ ซับไทย EP 7

ผนึกเทพบัลลังก์ราชันย์ ซับไทย EP 8

ผนึกเทพบัลลังก์ราชันย์ ซับไทย EP 9

ผนึกเทพบัลลังก์ราชันย์ ซับไทย EP 10

ผนึกเทพบัลลังก์ราชันย์ ซับไทย EP 11

ผนึกเทพบัลลังก์ราชันย์ ซับไทย EP 12

ผนึกเทพบัลลังก์ราชันย์ ซับไทย EP 13

ผนึกเทพบัลลังก์ราชันย์ ซับไทย EP 14

ผนึกเทพบัลลังก์ราชันย์ ซับไทย EP 15

ผนึกเทพบัลลังก์ราชันย์ ซับไทย EP 16

ผนึกเทพบัลลังก์ราชันย์ ซับไทย EP 17

ผนึกเทพบัลลังก์ราชันย์ ซับไทย EP 18

ผนึกเทพบัลลังก์ราชันย์ ซับไทย EP 19

ผนึกเทพบัลลังก์ราชันย์ ซับไทย EP 20

ผนึกเทพบัลลังก์ราชันย์ ซับไทย EP 21

ผนึกเทพบัลลังก์ราชันย์ ซับไทย EP 22

ผนึกเทพบัลลังก์ราชันย์ ซับไทย EP 23

ผนึกเทพบัลลังก์ราชันย์ ซับไทย EP 24

ผนึกเทพบัลลังก์ราชันย์ ซับไทย EP 25

ผนึกเทพบัลลังก์ราชันย์ ซับไทย EP 26

ผนึกเทพบัลลังก์ราชันย์ ซับไทย EP 27

ผนึกเทพบัลลังก์ราชันย์ ซับไทย EP 28

ผนึกเทพบัลลังก์ราชันย์ ซับไทย EP 29

ผนึกเทพบัลลังก์ราชันย์ ซับไทย EP 30

ผนึกเทพบัลลังก์ราชันย์ ซับไทย EP 31

ผนึกเทพบัลลังก์ราชันย์ ซับไทย EP 32

ผนึกเทพบัลลังก์ราชันย์ ซับไทย EP 33

ผนึกเทพบัลลังก์ราชันย์ ซับไทย EP 34 (ซับกูเกิ้ล)

ผนึกเทพบัลลังก์ราชันย์ ซับไทย EP 35

ผนึกเทพบัลลังก์ราชันย์ ซับไทย EP 36

ผนึกเทพบัลลังก์ราชันย์ ซับไทย EP 37 (ซับกูเกิ้ล)

ผนึกเทพบัลลังก์ราชันย์ ซับไทย EP 38

ผนึกเทพบัลลังก์ราชันย์ ซับไทย EP 39

ผนึกเทพบัลลังก์ราชันย์ ซับไทย EP 40

ผนึกเทพบัลลังก์ราชันย์ ซับไทย EP 41

ผนึกเทพบัลลังก์ราชันย์ ซับไทย EP 42

ผนึกเทพบัลลังก์ราชันย์ ซับไทย EP 43

ผนึกเทพบัลลังก์ราชันย์ ซับไทย EP 44

ผนึกเทพบัลลังก์ราชันย์ ซับไทย EP 45

ผนึกเทพบัลลังก์ราชันย์ ซับไทย EP 46

ผนึกเทพบัลลังก์ราชันย์ ซับไทย EP 47

ผนึกเทพบัลลังก์ราชันย์ ซับไทย EP 48

ผนึกเทพบัลลังก์ราชันย์ ซับไทย EP 49

ผนึกเทพบัลลังก์ราชันย์ ซับไทย EP 50

ผนึกเทพบัลลังก์ราชันย์ ซับไทย EP 51

ผนึกเทพบัลลังก์ราชันย์ ซับไทย EP 52

ผนึกเทพบัลลังก์ราชันย์ ซับไทย EP 53

ผนึกเทพบัลลังก์ราชันย์ ซับไทย EP 54

ผนึกเทพบัลลังก์ราชันย์ ซับไทย EP 55

ผนึกเทพบัลลังก์ราชันย์ ซับไทย EP 56

ผนึกเทพบัลลังก์ราชันย์ ซับไทย EP 57

ผนึกเทพบัลลังก์ราชันย์ ซับไทย EP 58

ผนึกเทพบัลลังก์ราชันย์ ซับไทย EP 59

ผนึกเทพบัลลังก์ราชันย์ ซับไทย EP 60

ผนึกเทพบัลลังก์ราชันย์ ซับไทย EP 61

ผนึกเทพบัลลังก์ราชันย์ ซับไทย EP 62

ผนึกเทพบัลลังก์ราชันย์ ซับไทย EP 63

ผนึกเทพบัลลังก์ราชันย์ ซับไทย EP 64

ผนึกเทพบัลลังก์ราชันย์ ซับไทย EP 65

ผนึกเทพบัลลังก์ราชันย์ ซับไทย EP 66

ผนึกเทพบัลลังก์ราชันย์ ซับไทย EP 67

ผนึกเทพบัลลังก์ราชันย์ ซับไทย EP 68

ผนึกเทพบัลลังก์ราชันย์ ซับไทย EP 69

ผนึกเทพบัลลังก์ราชันย์ ซับไทย EP 70

ผนึกเทพบัลลังก์ราชันย์ ซับไทย EP 71

ผนึกเทพบัลลังก์ราชันย์ ซับไทย EP 72

ผนึกเทพบัลลังก์ราชันย์ ซับไทย EP 73

ผนึกเทพบัลลังก์ราชันย์ ซับไทย EP 74

ผนึกเทพบัลลังก์ราชันย์ ซับไทย EP 75

ผนึกเทพบัลลังก์ราชันย์ ซับไทย EP 76

ผนึกเทพบัลลังก์ราชันย์ ซับไทย EP 77

ผนึกเทพบัลลังก์ราชันย์ ซับไทย EP 78

ผนึกเทพบัลลังก์ราชันย์ ซับไทย EP 79

ผนึกเทพบัลลังก์ราชันย์ ซับไทย EP 80

ผนึกเทพบัลลังก์ราชันย์ ซับไทย EP 81