Shiro Seijo to Kuro Bokushi นักบุญจอมเฉื่อย & บาทหลวงผู้เอาใจใส่ ซับไทย ตอนที่ 1-11

นักบุญ เซซิเลีย ผู้เป็นที่นับถือของชาวเมือง ช่วยแก้ปัญหาให้ผู้คนด้วยความสง่างาม Shiro Seijo to Kuro Bokushi นักบุญจอมเฉื่อย & บาทหลวงผู้เอาใจใส่ ดูฉลาดหลักแหลม เป็นที่เคารพของประชาชน แต่เบื้องหลังเธอจะกลายเป็นพวกทำอะไรด้วยตัวคนเดียวไม่ได้ มีเพียงบาทหลวงลอว์เร็นที่ทราบและคอยดูแลเธออย่างใกล้ชิด

นักบุญจอมเฉื่อย & บาทหลวงผู้เอาใจใส่ ตอนที่ 1

นักบุญจอมเฉื่อย & บาทหลวงผู้เอาใจใส่ ตอนที่ 2

นักบุญจอมเฉื่อย & บาทหลวงผู้เอาใจใส่ ตอนที่ 3

นักบุญจอมเฉื่อย & บาทหลวงผู้เอาใจใส่ ตอนที่ 4

นักบุญจอมเฉื่อย & บาทหลวงผู้เอาใจใส่ ตอนที่ 5

นักบุญจอมเฉื่อย & บาทหลวงผู้เอาใจใส่ ตอนที่ 6

นักบุญจอมเฉื่อย & บาทหลวงผู้เอาใจใส่ ตอนที่ 7

นักบุญจอมเฉื่อย & บาทหลวงผู้เอาใจใส่ ตอนที่ 8

นักบุญจอมเฉื่อย & บาทหลวงผู้เอาใจใส่ ตอนที่ 9

นักบุญจอมเฉื่อย & บาทหลวงผู้เอาใจใส่ ตอนที่ 10