Tales of Demons and Gods 5 พงศาวดารภูตเทพ ภาค 5 ซับไทย ตอนที่ 1-29

Tales of Demons and Gods 5 พงศาวดารภูตเทพ ภาค 5

พงศาวดารภูตเทพ ภาค 5  พงศาวดารภูตเทพ Tales of Gods and Demons Yao Shen Ji เรื่องราวการต่อสู้กับเทพอสูรของชายผู้หนึ่ง เนี่ยลี่ ร่างทรงอสูรที่แข็งแกร่ง ด้วยตำราจิตอสูรท่องเวลา ทำให้เขาคืนชีวิตกลับมาในวัยเด็กอีกครั้ง ด้วยการฝึกฝนร่างกายให้แข็งแกร่ง และพลังวิญญาณอันแข็งกล้า จะก้าวไปสู่สุดยอดวิถีแห่งยอดฝีมือ ศัตรูในชีวิตที่แล้วจะต้องถูกชำระแค้น! เมื่อได้กลับมามีชีวิตอีกครั้ง ข้าจะเป็นดั่งราชันผู้ปกครองโลกใบนี้ และทุกอย่างจะต้องอยู่ภายใต้การปกครองของข้า

Tales of Demons and Gods 5 พงศาวดารภูตเทพ ภาค 5 ซับไทย ตอนที่ 1

Tales of Demons and Gods 5 พงศาวดารภูตเทพ ภาค 5 ซับไทย ตอนที่ 2

Tales of Demons and Gods 5 พงศาวดารภูตเทพ ภาค 5 ซับไทย ตอนที่ 3

Tales of Demons and Gods 5 พงศาวดารภูตเทพ ภาค 5 ซับไทย ตอนที่ 4

Tales of Demons and Gods 5 พงศาวดารภูตเทพ ภาค 5 ซับไทย ตอนที่ 5

Tales of Demons and Gods 5 พงศาวดารภูตเทพ ภาค 5 ซับไทย ตอนที่ 6

Tales of Demons and Gods 5 พงศาวดารภูตเทพ ภาค 5 ซับไทย ตอนที่ 7

Tales of Demons and Gods 5 พงศาวดารภูตเทพ ภาค 5 ซับไทย ตอนที่ 8

Tales of Demons and Gods 5 พงศาวดารภูตเทพ ภาค 5 ซับไทย ตอนที่ 9

Tales of Demons and Gods 5 พงศาวดารภูตเทพ ภาค 5 ซับไทย ตอนที่ 10

Tales of Demons and Gods 5 พงศาวดารภูตเทพ ภาค 5 ซับไทย ตอนที่ 11

Tales of Demons and Gods 5 พงศาวดารภูตเทพ ภาค 5 ซับไทย ตอนที่ 12

Tales of Demons and Gods 5 พงศาวดารภูตเทพ ภาค 5 ซับไทย ตอนที่ 13

Tales of Demons and Gods 5 พงศาวดารภูตเทพ ภาค 5 ซับไทย ตอนที่ 14

Tales of Demons and Gods 5 พงศาวดารภูตเทพ ภาค 5 ซับไทย ตอนที่ 15

Tales of Demons and Gods 5 พงศาวดารภูตเทพ ภาค 5 ซับไทย ตอนที่ 16

Tales of Demons and Gods 5 พงศาวดารภูตเทพ ภาค 5 ซับไทย ตอนที่ 17

Tales of Demons and Gods 5 พงศาวดารภูตเทพ ภาค 5 ซับไทย ตอนที่ 18

Tales of Demons and Gods 5 พงศาวดารภูตเทพ ภาค 5 ซับไทย ตอนที่ 19

Tales of Demons and Gods 5 พงศาวดารภูตเทพ ภาค 5 ซับไทย ตอนที่ 20

Tales of Demons and Gods 5 พงศาวดารภูตเทพ ภาค 5 ซับไทย ตอนที่ 21

Tales of Demons and Gods 5 พงศาวดารภูตเทพ ภาค 5 ซับไทย ตอนที่ 22

Tales of Demons and Gods 5 พงศาวดารภูตเทพ ภาค 5 ซับไทย ตอนที่ 23

Tales of Demons and Gods 5 พงศาวดารภูตเทพ ภาค 5 ซับไทย ตอนที่ 24

Tales of Demons and Gods 5 พงศาวดารภูตเทพ ภาค 5 ซับไทย ตอนที่ 25

Tales of Demons and Gods 5 พงศาวดารภูตเทพ ภาค 5 ซับไทย ตอนที่ 26

Tales of Demons and Gods 5 พงศาวดารภูตเทพ ภาค 5 ซับไทย ตอนที่ 27

Tales of Demons and Gods 5 พงศาวดารภูตเทพ ภาค 5 ซับไทย ตอนที่ 28

Tales of Demons and Gods 5 พงศาวดารภูตเทพ ภาค 5 ซับไทย ตอนที่ 29