Yuusha, Yamemasu ผมน่ะเลิกเป็นผู้กล้าแล้วครับ พากย์ไทย ตอนที่ 1-4

Yuusha, Yamemasu ผมน่ะเลิกเป็นผู้กล้าแล้วครับ

Yuusha, Yamemasu ผมน่ะเลิกเป็นผู้กล้าแล้วครับ  หลังผู้กล้า ลีโอ ช่วยโลก คนแข็งแกร่งแบบเขากลายเป็นคนที่พวกมนุษย์ไม่ต้องการอีก จึงโดนขับไล่ และมาทำงานที่กองทัพของจอมมารที่พ่ายแพ้ แก้ปัญหาทางการเงิน บูรณะ จนได้พบจอมมาร เอคิดน่า อีกครั้ง

Yuusha, Yamemasu ผมน่ะเลิกเป็นผู้กล้าแล้วครับ พากย์ไทย ตอนที่ 1

Yuusha, Yamemasu ผมน่ะเลิกเป็นผู้กล้าแล้วครับ พากย์ไทย ตอนที่ 2

Yuusha, Yamemasu ผมน่ะเลิกเป็นผู้กล้าแล้วครับ พากย์ไทย ตอนที่ 3