Zi Chuan (Purple River) จื่อชวน ซับไทย ตอนที่ 1-10

Zi Chuan (Purple River) จื่อชวน

Zi Chuan (Purple River)  จื่อชวน  เล่าประวัติของราชาแห่งแสงสว่าง Zi Chuan จื่อชวน หลังกองทัพของจักรวรรดิแห่งแสงล่มสลายให้กับเผ่ามาร

Zi Chuan (Purple River) จื่อชวน ซับไทย ตอนที่ 1

Zi Chuan (Purple River) จื่อชวน ซับไทย ตอนที่ 2

Zi Chuan (Purple River) จื่อชวน ซับไทย ตอนที่ 3

Zi Chuan (Purple River) จื่อชวน ซับไทย ตอนที่ 4

Zi Chuan (Purple River) จื่อชวน ซับไทย ตอนที่ 5

Zi Chuan (Purple River) จื่อชวน ซับไทย ตอนที่ 6

Zi Chuan (Purple River) จื่อชวน ซับไทย ตอนที่ 7

Zi Chuan (Purple River) จื่อชวน ซับไทย ตอนที่ 8

Zi Chuan (Purple River) จื่อชวน ซับไทย ตอนที่ 9

Zi Chuan (Purple River) จื่อชวน ซับไทย ตอนที่ 10